737 stages en afstudeeropdrachten op MBO, HBO en WO niveau.Nieuwsberichten

PersberichtenColumnsGastbloggers


Geen eerlijke informatie over studies

Dinsdag 19 november 2013 - Sharon Kardjo

De LSVb heeft voorlichtingsmateriaal van verschillende universiteiten en hogescholen onderzocht. Het blijkt dat de informatie die gegeven wordt over studies vaak misleidend zijn.

Er zijn in totaal 11 universiteiten en 26 hogescholen onderzocht. Er blijkt dat informatie over studies vaak niet overeenkomen met de cijfers van de Nederlandse Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO).
Er is ook geconcludeerd dat bijna geen enkele studie het in de brochure vermeldt als er een bindend studieadvies (BSA) wordt gehanteerd.

VSNU
‘’Er komt voor 1 mei een studiebijsluiter, dat is een soort wijzer bij voorlichtingsbrochures, met daarin onder meer de arbeidsmarktperspectieven bij studies’’, zegt de vereniging van universiteiten VSNU.
Het onderzoek van LSVb wordt serieus genomen. Alleen de vereniging vraagt zich af of het hanteren van een bindend studieadvies wel thuishoort in de brochures aangezien dit al in de onderwijs- en examenregeling staat.

Kamerleden
Verschillende Kamerleden zijn het eens met het feit dat er volledige informatie gegeven moet worden over studies. Vooral voor aanvang van de studie moet de informatie duidelijker worden.

‘’Studenten moeten weten wat hun arbeidsmarktperspectief is of wat hun startsalaris is als zij voor een bepaalde studie kiezen.’’, zegt meneer Duisenberg van de VVD.

Mohandis van de PvdA zegt: ‘’Ik wil geen glossy’s om studenten te lokken, maar duidelijke informatie over zaken als het aantal contacturen en een bindend studieadvies. Zo weet elk talent voor aanvang van de opleiding wat hem of haar te wachten staat.’’

Bron: NU.nl