741 stages en afstudeeropdrachten op MBO, HBO en WO niveau.
Meld je gratis aan

en vind sneller jouw stageplek!

Maak je profiel aan


Zoek jouw stageplek

Uitgebreid zoeken

Nieuwsberichten

PersberichtenColumnsGastbloggers


Geen zwakke studenten op de pabo

Maandag 10 maart 2014 - Sanne Hofman

Op dit moment blijkt dat bijna de helft van de mbo’ers die de lerarenopleiding op hbo niveau (pabo) zijn gaan doen, de opleiding al vroegtijdig moet vertalen. Zij voldoen uiteindelijk vaak niet aan de eisen en halen de testen niet. Dit gaat ten koste van de onderwijskwaliteit op de pabo. Vereniging Hogescholen vindt dit onacceptabel en stuurde daarom een brief naar de Tweede Kamer.

Wat in de brief van de Vereniging Hogescholen vooral aan bod kwam is de optie om mbo’ers die nog niet klaar zijn voor de pabo, uit de schoolbanken te weren. Het komt erg vaak voor dat oud mbo studenten doorstroomproblemen hebben als zij een studie willen volgen op het hbo. De Vereniging Hogescholen vertelt dat vooral het probleem bij de lerarenopleiding op het hbo erg problematisch is.


Onderwijskwaliteit
Het niveau van de mbo studenten op de pabo is vaak te laag. Zij moeten erg veel bijleren en dit kost erg veel tijd. Vooral op het gebied van reken en taal lopen de mbo studenten achter op student die bijvoorbeeld van havo of het vwo komen. Deze factoren zorgen ervoor dat de pabo merkt dat de onderwijskwaliteit achteruit gaat.

“De samenleving en de politiek vragen ons leerlingen maximaal uit te dagen om hun talenten te ontwikkelen. Daarvoor zijn uitmuntende docenten nodig. De pabo's leiden die zo goed mogelijk op. Die inspanningen mogen niet verloren gaan doordat te veel studenten met een gebrekkig kennisniveau instromen.” schrijft de vereniging in de brief die vandaag aan de Tweede Kamer verstuurd werd.


Rekenen en taal
In de loop van het eerste studiejaar moeten pabo studenten een taaltoets en een rekentoets maken. Voor de rekentoets slaagt de eerste keer slechts een kwart van de mbo’ers. Van de studenten die van de havo komen slaagt 81 procent de eerste keer en van de studenten van het vwo slaagt zelfs 95 procent meteen bij de eerste poging. Bij de taaltoets gelden ongeveer dezelfde percentages. Een erg groot verschil dus.


Vereniging Hogescholen
Thom de Graaf, oud d66’er en nu voorzitter van de Vereniging Hogescholen geeft in de brief aan de Tweede Kamer een aantal oplossingen aan. “De pabo's, waarvan de kwaliteit al jaren ter discussie staat, moeten de mogelijkheid krijgen de groep mbo studenten aan een toelatingstoets te onderwerpen.” De vereniging staat erop dat pabo opleidingen de toelating van mbo studenten, eventueel tijdelijk, mogen begrenzen. “Hoe kunnen wij nu afspraken maken met de minister over het terugdringen van de studie-uitval als bij de vooropleiding het niveau te laag is?” aldus Rolf de Wit, woordvoerder van de Vereniging Hogescholen.


Landelijke Studenten Vakbond
De Landelijke Studenten Vakbond is het niet eens met het voorstel van de Vereniging Hogescholen. Voorzitster van de vakbond, Jorien Janssen, is erg kritisch en komt met een andere oplossing. “Het risico van een ingangstoets is dat je ook studenten afwijst die het met wat training prima kunnen doen. Het zou beter zijn om te kijken hoe we deze studenten vooraf kunnen bijscholen.” aldus mevrouw Janssen.


Deze woensdag vergadert de kamer over de doorstoom van het mbo naar het hbo.


Bron: De Volkskrant