800 stages en afstudeeropdrachten op MBO, HBO en WO niveau.Nieuwsberichten

PersberichtenColumnsGastbloggers


Jongeren staan minder vaak rood dan ouderen

Dinsdag 14 oktober 2014 - Tara Stokdijk

PanelWizard heeft onderzoek gedaan naar rood staan. Dit onderzoek is in opdracht van SNS uitgevoerd onder 1138 Nederlanders. Uit dit onderzoek is gebleken dat van de jongeren onder de dertig jaar 73 procent nooit rood staat. Dit is de leeftijdsgroep die het minst rood staat.

Ruim de helft van de deelnemers staat wel eens rood, waarvan 7,8 procent structureel. Bijna een derde geeft aan nooit rood te staan, terwijl de mogelijkheid er wel is. Ruim 17 procent van de deelnemers kan niet in de min staan. Vijftigplussers staan het vaakst in de min, zo’n 64 procent van de deelnemers.

Gemiddeld staan de deelnemers die rood staan 344 euro in de min. Mannen staan vaker rood dan vrouwen en wanneer zij rood staan is dit gemiddeld met 379,90. Vrouwen staan gemiddeld 299,70 rood. Bijna de helft van de mensen die rood staan geeft aan niks te doen aan de roodstand en gewoon te wachten tot er weer geld binnenkomt. 52 procent gebruikt de spaarrekening om uit de rode cijfers te geraken.

Bron: Nu.nl