737 stages en afstudeeropdrachten op MBO, HBO en WO niveau.Nieuwsberichten

PersberichtenColumnsGastbloggers


Maatregelen om jonge leraren te behouden

Donderdag 13 februari 2014 - Sanne Hofman

Startende leraren houden het niet erg lang vol in het onderwijs. Ze haken meestal al af voor zij goed en wel begonnen zijn. Een kwart van de jonge docenten stopt al binnen vijf jaar met lesgeven. Hier wil het kabinet iets aan doen.

Minister van Onderwijs Jet Bussemaker vertelt: “Dat een kwart van deze jonge docenten het onderwijs al binnen vijf jaar verlaat is een onnodige verspilling van talent dat wij hard nodig hebben.” Bussemaker ziet dit als een groot probleem. Op korte termijn dreigt er, vooral op basisscholen, een leraren tekort te ontstaan. In het voortgezet onderwijs is er nu al een leraren tekort. Om dit probleem op te lossen trekt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de komende vier jaar ruim 80 miljoen euro uit.


Zestig initiatieven
Deze 80 miljoen euro gaat naar zo’n zestig initiatieven. Deze initiatieven hebben als doel om de aansluiting van pabo’s en andere lerarenopleidingen met de praktijk te verbeteren. Volgens het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ligt de oorzaak van het probleem voor een deel bij de begeleiding van jonge docenten.


Andere oorzaken
De Algemene Onderwijsbond ziet ook nog andere oorzaken voor het vertrek van veel startende leraren. Een woordvoerder zegt: “Veel starters schrikken zich een ongeluk van de overvolle klassen waar zij voor komen te staan en de werkdruk die dat met zich meebrengt. Daarnaast is het salaris dat de leraren krijgen vaak ook bescheiden als je bedenkt dat het om hoogopgeleiden gaat.”


Plan van aanpak
Om het probleem te bestrijden worden er verschillende projecten gestart. In één van die projecten gaan lerarenopleidingen en scholen samen op zoek naar nieuwe onderwijsconcepten. De kijken hoe ze lessen anders kunnen organiseren. Een ander project is het ‘buddyproject’. Beginnende leraren bezoeken bij dit project elkaar lessen. Uiteindelijk geven zij elkaar feedback en tips. Zo kunnen zij zichzelf verbeteren. Bij nog een ander project worden oefenleerlingen ingezet. Deze speciale oefenleerlingen kunnen feedback geven aan en commentaar geven op de jonge leraren.


Bron: AD