741 stages en afstudeeropdrachten op MBO, HBO en WO niveau.
Meld je gratis aan

en vind sneller jouw stageplek!

Maak je profiel aan


Zoek jouw stageplek

Uitgebreid zoeken

Nieuwsberichten

PersberichtenColumnsGastbloggers


PvdA wilt leerplicht tot 21 jaar

Donderdag 27 februari 2014 - Sanne Hofman

Jongeren die nog geen vwo, havo of mbo niveau 2 diploma hebben moeten nu nog tot hun 18e verplicht naar school. PvdA stelt voor om jongeren nog langer verplicht naar school te sturen. PvdA kamerlid Tanja Jadnanansing denkt dat een hogere leeftijdsgrens beter helpt schooluitval te voorkomen.

Uit onderzoek blijkt dat jaarlijks bijna 28.000 leerlingen van school gaan zonder een diploma te halen. Tanja Jadnanansing legt haar motivatie om de leeftijd van leerplicht op te trekken naar 21 jaar uit. “Deze jongeren willen op hun 18e niets liever dan stoppen met school,  maar als ze 24 zijn hebben ze daar spijt van. Ik hoor vaak: had iemand me maar gewaarschuwd.”


Andere Kamerleden
Veel Kamerleden zijn het eens met Jadnansing. CDA-kamerlid Michel Rog bijvoorbeeld. Hij vertelt dat hij blij is dat de PvdA nu ook bereid is om jongeren die boven de 18 zijn maar geen diploma hebben te verplichten om nog naar school te gaan. Hij zegt: “Het CDA heeft hier lang voor gepleit, omdat jongeren met een diploma veel meer kans hebben op de arbeidsmarkt en veel minder snel in de bijstand terecht komen of het criminele pad op gaan.”

Ook VVD-kamerlid Karin Straus is het met Jadnansing eens. Zij denkt dat het verhogen van de leerplicht zeker motiverend kan werken voor sommige studenten, maar lang niet voor allemaal. Zij denkt dat sommige jongeren nou eenmaal liever gaan werken. Karin Straus pleit daarom voor een combinatie van leren en werken.


De onderwijsminister
Onderwijsminister Jet Bussemaker lijkt het niet eens te zijn met de voorstellen van sommige Kamerleden over het omhoog trekken van de leerplichtleeftijd. Plannen van Amsterdam en Rotterdam om als proef jongeren tot en met hun 19e jaar te verplichten naar school te gaan om hun diploma te behalen wees zij onlangs af. Bussemaker wees de plannen af omdat deze te duur zouden zijn en omdat zij teveel juridische obstakels zag. Bussemaker zag tot nu toe alleen maar problemen en geen oplossingen. Misschien dat zij het met het voorstel van Tanja Jadnanansing wel eens is.


Andere voorstellen
Naast het ophogen van de leeftijd van de leerplicht heeft Tanja Jadnanansing nog meer voorstellen. Er zal meer geļnvesteerd moeten worden in ambachtsscholen. “Het Nederland van na de crisis kan niet zonder goed opgeleide vakmensen.” aldus Jadnanansing.

Ook zal de garantie voor een stageplek wettelijk vast moeten worden gelegd vindt de PvdA. “Nu komt het nog voor dat scholieren moeten stoppen met hun opleiding omdat zij geen stageplek hebben weten te vinden.” vertelt Tanja Jadnanansing.  

Als laatst stelt de PvdA voor dat alle jongeren een loopbaancoach moeten krijgen. Dit kan verkeerde keuzes voor opleidingen, en dus het niet afmaken van school, voorkomen.


Bron: Metro