741 stages en afstudeeropdrachten op MBO, HBO en WO niveau.
Meld je gratis aan

en vind sneller jouw stageplek!

Maak je profiel aan


Zoek jouw stageplek

Uitgebreid zoeken

Nieuwsberichten

PersberichtenColumnsGastbloggers


Studenten maken véél te veel taalfouten

Woensdag 30 april 2014 - Sanne Hofman

De taalvaardigheden van studenten zijn veel te slecht blijkt uit een promotieonderzoek van Anouk van Eerden van de Hanzehogeschool en Mik van Es van de Rijksuniversiteit Groningen. Uit het onderzoek blijkt dat eerstejaars hbo studenten gemiddeld 81 schrijffouten per A4tje maken. De universitaire studenten doen het niet erg veel beter. Zij maken gemiddeld 42 schrijffouten per volgeschreven A4

Al eerder werden er onderzoeken gedaan naar de taalvaardigheden van studenten. Uit deze onderzoeken bleek al dat het slecht gesteld was met de schrijf- en taalkunsten van veel studenten, maar nog nooit werd de omvang van dit probleem vastgesteld. Uit dit onderzoek van van Eerden en van Es blijkt dat veel eerstejaars studenten niet eens een fatsoenlijk basisschool niveau kunnen behalen.


Het onderzoek
Tijdens het onderzoek is gekeken naar taalfouten die afbreuk doen aan de begrijpelijkheid van een tekst. Voor het onderzoek moesten verschillende eerstejaars studenten een tekst schrijven om zo het aantal taalfouten meetbaar te maken. Vier experts bekeken de teksten en haalden de fouten er uit. Alleen de fouten die door twee of meer experts uit de teksten werden gepikt telden mee voor het onderzoek.


Meest voorkomende fouten
De fouten die het meest voorkwamen in de teksten waren verkeerde of overbodige woorden. “Verkeerde woordkeus, onjuiste interpunctie en rare zinsconstructies vormen 60 procent van het aantal fouten. Slechts 2 procent van de gemaakte vergissingen betrof een dt-fout. Maar dt-fouten doen geen afbreuk aan de betekenis van de tekst.” aldus Anouk van Eerden.


Verbijsterend
De resultaten van het onderzoek schokken de onderzoekers. “Ik vind het aantal fouten verbijsterend, temeer omdat het gaat om studenten met een talige studie. Het aantal fouten kan tien lager of hoger liggen, maar blijft veel te hoog.”


TAVAN
De onderzoekers vinden dat studenten naast dertien jaar basis- en middelbaaronderwijs alsnog de mogelijkheid moeten krijgen om bijgespijkerd te worden op het gebied van taal en spelling. Dit omdat dat schijnbaar erg hard nodig is. Daarom hebben zij het programma TAVAN (Taalvaardigheid Nieuw) ontwikkeld. Na twintig uur oefenen met het programma TAVAN, het herschrijven van foutieve teksten, maakten de studenten al 20 procent minder fouten. De studenten die oefenden met andere methodes lieten geen verbeteringen zien.

“In andere taaltrainingen wordt veel geoefend met dt-fouten, maar die maken studenten dus niet zo vaak. Het programma TAVAN is vernieuwend omdat studenten geconfronteerd worden met fouten die zij in de werkelijkheid zelf maken.” aldus van Eerden.


Bron: Volkskrant