800 stages en afstudeeropdrachten op MBO, HBO en WO niveau.Nieuwsberichten

PersberichtenColumnsGastbloggers


Studiekeuze is een lastige keuze

Dinsdag 8 april 2014 - Sanne Hofman

Voor veel studenten is het lastig om een definitieve studiekeuze te maken. Het aanbod in het aantal opleidingen is erg groot en dan moet je ook nog eens de beste school uitkiezen. Veel studenten maken een keuze waar ze op een later moment niet meer helemaal achter staan. De twijfel slaat vooral bij hbo studenten vaak toe.

Uit onderzoek van de Vereniging Hogescholen blijkt dat bijna één op de vier eerstejaars hbo studenten vorig schooljaar is gewisseld van studie. In het schooljaar 2012-2013 startten 87.000 studenten aan een hbo opleiding. Maar liefst 23 procent van hen bleek achteraf niet de goede studiekeus te hebben gemaakt. Tien jaar geleden was dit nog maar 16,8 procent. Ongeveer 20.000 voltijd hbo studenten wisselden afgelopen schooljaar van studie.


Verschillen
Uit het onderzoek blijkt ook dat er verschillen te zien zijn tussen de studenten met verschillende vooropleidingen. Eerstejaars hbo studenten die van de havo komen blijken het meest te wisselen van studie. Ruim 28 procent van de eerstejaars hbo studenten die van de havo komen hebben vorig schooljaar van studie gewisseld.

Van de eerstejaars hbo studenten met een mbo achtergrond wisselde één op de vijf van studie.

De eerstejaars hbo studenten die van het vwo komen veranderen het minst vaak van studie. Het gaat hier om minder dan 15 procent van deze studenten.


Uitvallers
Wat wel een positieve ontwikkeling is wat blijkt uit het onderzoek is dat in tegenstelling tot het aantal ‘wisselaars’ het aantal ‘uitvallers’ is gedaald. In het schooljaar 2011-2012 stopte 16,1 procent van de eerstejaars hbo studenten met hun studie. Afgelopen schooljaar is dit percentage licht gedaald naar 14,7 procent. Dit zijn bijna 13.000 studenten. Vooral studenten met een mbo opleiding behoren tot de groep ‘uitvallers’.

“Deze getallen laten eens te meer het belang van een gedegen studiekeuze vooraf zien.” vertelt Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, die verschillende maatregelen tegen het wisselen en uitvallen van studenten wilt nemen.

“Het is van groot belang dat er voldoende tijd is om een studiekeuze te maken. Vandaar ook dat studenten zich vanaf dit jaar voor 1 mei moeten aanmelden. Zij hebben dan recht op een studiekeuzecheck die hen moet helpen en voldoende tijd moet geven om een gedegen afweging te maken welke studie wel of niet bij hen past.” aldus Thom de Graaf.


Bron: RTL nieuws