800 stages en afstudeeropdrachten op MBO, HBO en WO niveau.Nieuwsberichten

PersberichtenColumnsGastbloggers


Wetvoorstel leenstelsel naar Tweede Kamer

Dinsdag 23 september 2014 - Tara Stokdijk

Het wetvoorstel om de basisbeurs te vervangen door het leenstelsel is afgelopen maandag naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit is het voorstel van Jet Bussemaker, minister van onderwijs. Als het aan Bussemaker ligt gaat het leenstelsel volgend studie jaar al in.

Het wetvoorstel wordt dit najaar door de Tweede Kamer behandeld en er zal ook een hoorzitting over komen. De Raad van State is kritisch over het voorstel. Zij vragen zich af of het bedrag dat vrij komt wanneer de basisbeurs wordt afgeschaft genoeg is voor een kwaliteitsimpuls. Daarnaast vindt de Raad dat er een overgangsrecht moet komen voor studenten die na de bachelor een master willen gaan doen en stellen zij voor om het voorstel voor instemmingsrecht van studenten op de begroting te schrappen.

Bussemaker is het met beide voorstellen oneens. Zij zegt waarde te hechten aan de mening van de student. Ze verwachtte al kritiek op haar voorstel en denkt dat er nog meer kritiek zal komen. Bussemaker gelooft in haar voorstel en benadrukt wat zij tegenover de kritiekpunten zet: behoud van de OV-studentenkaart, instemmingsrecht en investeringen in kwaliteit. Bussemaker wil zo snel mogelijk beginnen met het voorlichten van studenten over het leenstelsel.

Bron: Nu.nl