737 stages en afstudeeropdrachten op MBO, HBO en WO niveau.Nieuwsberichten

PersberichtenColumnsGastbloggers


Het geld van de basisbeurs gaat voorlopig nog niet naar het onderwijs

Maandag 10 april 2017 - Lorenzo

Sinds 2015 is de basisbeurs vervangen door het leenstelsel voor studenten. Tot 2014 was het mogelijk om geld te ontvangen van de Dienst Uitvoerend Onderwijs (DUO). Wanneer jij je diploma binnen 10 jaar haalde, werd dit geld omgezet in een gift, het ontvangen geld hoefde je dan niet terug te betalen. Voor een student die de basisbeurs ontving betekende dit 48 keer 105 euro per maand wat neerkomt op ruim 5 duizend euro.

Wat is het leenstelsel?

Sinds 2014 is deze gift afgeschaft en is het sociaal leenstelsel voor studenten ingevoerd. Dit houdt in dat je het geld wat je nodig hebt om te studeren, moet lenen. Je kunt hetzelfde bedrag wat je eerder per maand ontving, dus nog steeds ontvangen. Echter, moet je dit bedrag uiteindelijk wel terugbetalen. Om te voorkomen dat de leenstelsel-studenten met te hoge maandelijkse lasten komen te zitten na het afstuderen, is er een wettelijke aflossingsperiode van 35 jaar vastgelegd. Zij moeten gaan aflossen op het moment dat ze meer verdienen dan het minimumloon. De aflossing bedraagt maximaal 4% van het maandinkomen.

Waarom is er gekozen voor het sociaal leenstelsel?

Allereerst omdat de politiek vindt dat je zelf een belangrijke keuze moet maken, namelijk om in jezelf te investeren. Het idee hierbij is dat een student door meer financiŽle verantwoordelijkheid een grotere prioriteit gaat geven aan zijn of haar opleiding geeft en een grotere inzet toont.

Tevens vindt de overheid dat wanneer er een sociaal leenstelsel wordt ingevoerd, niemand opgezadeld wordt met een eventuele schuldenlast. Het geld van de oude basisbeurs veranderd in een gift wanneer je binnen 10 jaar je diploma haalt. Echter, degenen die dit niet halen blijven met een onwijze schuldenlast zitten terwijl zij in eerste instantie de maandelijkse basisbeurs helemaal niet nodig hadden. Zij moeten dan geld terugbetalen waar ze in eerste instantie eigenlijk niet om gevraagd hebben.

Daarnaast is het zo dat wanneer we de manier waarop studies in Nederland worden gefinancierd omvormen tot een sociaal leenstelsel, er 800 miljoen euro vrijkomt, wat weer in de kwaliteit van het onderwijs geÔnvesteerd zou worden.

Studenten voelen zich bekocht

Volgens studentenorganisaties Lvsb en ISO gebeurt dit laatste echter niet. Studenten voelen zich bekocht. ”Door het afschaffen van de basisbeurs is ons 270 euro per maand ontnomen onder de belofte dat we dat zouden terugzien in de kwaliteit van het onderwijs. Maar daar blijkt niets van te kloppen,’’ zegt voorzitter Jan Sinnige van het Interstedelijk Studentenoverleg (ISO).

De grofweg 900 miljoen euro die de afschaffing van de basisbeurs oplevert, wordt volgens afspraak weer in verbetering van het onderwijs gestoken. Desondanks daalt volgens de studentenorganisaties het bedrag dat de overheid de komende jaren uitgeeft aan het hoger onderwijs als je het deelt door het aantal studenten: naar 14.300 euro per student per jaar. In 2000 was dat nog 19.900 euro. Sinnige: “Ondertussen zitten op technische universiteiten de studenten in de gangpaden en hebben docenten te weinig tijd hun colleges voor te bereiden. Hiervoor hebben we de basisbeurs ingeleverd en is het collegegeld verhoogd.’’

Alexander Pechtold, partijleider van de D66 oppert om geduldig te blijven. “Ik kan me voorstellen dat ze dat nog niet zien" zei hij. Pechtold benadrukt dat het pas het eerste jaar is dat het leenstelsel er is. De beloofde investeringen zijn volgens hem op de lange termijn gericht.†

“Wij rekenen er op dat het volgende kabinet zich houdt aan de gemaakte afspraken en de basisbeurs-middelen hiervoor beschikbaar stelt.’’ Sluit Jan Sinnige af.

Bron: Algemeen Dagblad