779 stages en afstudeeropdrachten op MBO, HBO en WO niveau.Gastbloggers

NieuwsberichtenPersberichtenColumns


Studiefinanciering: Meer geld tijdens je studie en stage

Dinsdag 15 augustus 2017 - Gast

Het is als student vaak lastig om rond te komen. Je hebt nog niet heel erg veel inkomsten. Helemaal als je stage loopt komt er waarschijnlijk weinig binnen. Op je stage verdien je per uur in verhouding vaak redelijk weinig als je al wat krijgt. Maar hé, laten we een gegeven paard niet in de bek kijken; het is al fijn als je wat krijgt voor je werk! Toch is er een probleem; jij moet je studie betalen, wilt leren, op kamers, feesten en nog meer dingen waar geld voor nodig is. Gelukkig is er de studiefinanciering via DUO. Hoe zit het hiermee, en wat kun je doen als je geen recht op studiefinanciering hebt?

Studiefinanciering DUO goedkoopst

Voor studenten is het overduidelijk het goedkoopst om een studielening – studiefinanciering – af te sluiten via de Dienst Uitvoering Onderwijs, oftewel DUO. Over het algemeen hebben de meeste studenten hier recht op, maar er zijn wel een aantal voorwaarden. Daar komen we in de volgende alinea op terug. Sinds 2015 noemen we studiefinanciering ook wel het leenstelsel. Dit leenstelsel bestaat uit verschillende onderdelen, die verschillen voor mbo-studenten en hbo- en wo-studenten. Op deze onderdelen komen we na de voorwaarden terug.

Voorwaarden studiefinanciering

Om studiefinanciering te ontvangen, moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen. Wanneer krijg je studiefinanciering?

Als je een voltijd of duale studie gaat volgen van minstens één jaar. Dit moet je doen aan een hogeschool of universiteit. Als mbo-student moet je voltijd een beroepsopleidende leerweg (BOL) van minimaal een jaar volgen. Studenten die een BBL-opleiding (beroepsopleidende leerweg) doen, krijgen geen studiefinanciering en hebben dus geen recht op alle voordelen hiervan En als je jonger bent dan dertig jaar kun je een beroep doen op studiefinanciering. Wel is er een uitzondering; je kunt na je dertigste wel gebruikmaken van collegekrediet. Ook Mbo-studenten moeten minimaal achttien zijn om studiefinanciering te kunnen ontvangen. Hbo- en wo-studenten kunnen het al eerder aanvragen.

Als je de Nederlandse nationaliteit hebt. Ook mensen die geen Nederlandse nationaliteit hebben maken een kans als ze voldoen aan bepaalde voorwaarden. En als je je maximale recht op de studiefinanciering niet al hebt verbruikt tijdens een andere opleiding. Ga je na een mbo-opleiding beginnen aan hbo of wo? Dan heb je opnieuw recht op de financiering.

Onderdelen leenstelsel

Het leenstelsel bestaat uit verschillende onderdelen. Voor alle studenten zijn dit het studentenreisproduct (OV) en de aanvullende beurs. Voor mbo-studenten en hbo- en wo-studenten zijn er nog twee onderdelen die van elkaar verschillen. Mbo-studenten krijgen de basisbeurs en kunnen een extra lening afsluiten, terwijl hbo- en wo-studenten een studievoorschot krijgen en collegekrediet kunnen krijgen. Voor mbo-studenten geldt er eigenlijk nog de ouderwetse studiefinancieringsregeling, en is er voor alleen de hogere opleidingen het een en ander veranderd. Hieronder lees je meer over de verschillende onderdelen.

Studentenreisproduct

Alle studenten die aan de voorwaarden voldoen, ontvangen een studenten-OV. Je kunt kiezen voor een weekend- of weekabonnement. Daarmee kun je dan deels gratis reizen, en in het weekend (bij weekabonnement) of juist doordeweeks (bij een weekendabonnement) met veertig procent korting in het openbaar vervoer stappen. Het studenten-OV moet je zelf aanvragen als je gaat studeren, dat kun je doen via OV-chipkaart.nl. Als je de studie binnen tien jaar afrondt, worden de kosten die je aan reizen tijdens de studieperiode hebt gemaakt een gift. Lees hier hoe je een boete voor een studentenreisproduct voorkomt.

Aanvullende beurs

Iedere student die aan de voorwaarden voldoet, heeft ook recht op de aanvullende beurs. Om een beroep te doen op de aanvullende beurs moeten je ouders wel minder dan een bepaald bedrag verdienen. Hoe hoog het bedrag is, hangt af van het inkomen van je ouders.

Basisbeurs en extra lening

Als mbo-student krijg je dus nog wel een basisbeurs. Deze wordt als je niveau 1 en 2 doet standaard een gift, ook als je geen diploma haalt. Met niveau 3 en 4 is het een ander verhaal; hier moet je binnen tien jaar je diploma halen om de basisbeurs als gift te ontvangen. Verder kun je nog een extra lening afsluiten bij DUO tegen een lage rente. Er geldt een maximaal leenbedrag, maar verder kun je zelf bepalen hoeveel je maandelijks wilt lenen. Dit kan handig zijn als je het niet redt met alleen de basisbeurs. Let wel op dat je niet al te makkelijk gaat lenen, want je moet dit deel uiteindelijk gewoon terugbetalen.

Studievoorschot en collegekrediet

Nu hbo- en wo-studenten geen basisbeurs meer krijgen is er een alternatief; het studievoorschot. Ook dit is een lening die je via DUO kunt afsluiten. Hier geldt weer een maximaal bedrag. Het maandbedrag dat je leent, kun je aanpassen. Dat is handig op de momenten dat je wat meer, juist minder of zelfs helemaal niets nodig hebt aan extra geld. Zo ga je niet meer lenen dan nodig is (of juist wel als je niet oppast). Dit deel moet je terugbetalen. Let dus let op je leengedrag. Naast dit studievoorschot kun je ook nog een collegekrediet krijgen. Dit is een lening die er speciaal is voor het financieren van je studie.

Mogelijkheden zonder leenstelsel

Wat nou als je niet aan de voorwaarden voldoet en geen studiefinanciering kunt krijgen? Dan is het waarschijnlijk een stuk lastiger om rond te komen tijdens je studie. Wel is het een mogelijkheid om te kiezen voor geld lenen via een kredietverstrekker. Je kunt dan kiezen voor een persoonlijke lening of een doorlopend krediet. Met beide leningen kun je minimaal 2.500 euro en maximaal 75.000 euro lenen. Hoeveel je kunt lenen hangt wel af van het soort inkomen dat je hebt, je woonsituatie, dienstverband en of je eventueel andere openstaande leningen hebt. Je kunt online berekenen hoeveel je kunt lenen.

Ga je leningen vergelijken, dan krijg je een overzicht van de meest gunstige en voordeligste leningen voor jou. Dit heeft te maken met de rente die je moet betalen over de lening. Deze lening is bij een studielening via DUO heel laag, en staat momenteel zelfs op nul procent. Bij een lening via een kredietverstrekker betaal je tussen de vijf en twaalf procent aan rente. Het is dus zeker het gunstigst als je studiefinanciering kunt krijgen. Probeer je er wel altijd bewust van te zijn dat geld lenen geld kost en dat je het uiteindelijk sowieso terug moet betalen. Wil je later een hypotheek afsluiten maar heb je een studieschuld? Dan kun je wel een hypotheek afsluiten, maar de schuld heeft wel invloed op de hoogte van de hypotheek.