741 stages en afstudeeropdrachten op MBO, HBO en WO niveau.
Meld je gratis aan

en vind sneller jouw stageplek!

Maak je profiel aan


Zoek jouw stageplek

Uitgebreid zoeken

Persberichten

NieuwsberichtenColumnsGastbloggers


Taskforce bemiddelt bij stages, Ervaring Vereist.

Dinsdag 25 januari 2005 - Nieuwsredactie

“Al een stuk of tien bedrijven ben ik afgeweest”, vertelt Olivier (17), eerstejaars motorvoertuigentechniek aan het roc in Utrecht. “Maar allemaal zeggen ze ‘nee’. Ze zitten vol”. Voor de halfjaar durende stage die eerstejaars van deze opleiding in januari moeten gaan lopen, hebben veel leerlingen nog geen plek. Ook Mai (17), eerstejaars autoverkoop heeft nog geen stageplaats. “Het is gewoon moeilijk. Ik heb al zo’n twintig bedrijven benaderd. Gebeld, langsgegaan, brieven gestuurd. Maar allemaal zitten ze vol of hebben ze geen tijd.”

Niet alleen het vinden van een baan is op het moment moeilijk voor jongeren; er is ook een tekort aan stageplaatsen, met name in de metaal en technische bedrijfstakken. Dat beaamt ook Dick Braam, manager van de richting electrotechniek van het roc over de mbo-leerlingen op zijn afdeling. “Als leerlingen zelf geen stage kunnen vinden, helpen wij ze. Maar ook wij merken dat bedrijven momenteel minder investeren in het aannemen van stagiaires. Het kost ze gewoon te veel tijd en geld.” Extra moeilijk is het vinden van een stageplaats volgens Braam voor allochtone jongeren. “Veel moeilijker zelfs. Ik merk dat soms als ik bemiddel voor een leerling. Dan lijkt het helemaal goed te gaan, maar zodra ik de naam noem en die ‘allochtoon’ klinkt, beginnen bedrijven terug te krabbelen.”

Taskforce

Momenteel is één op de tien jongeren werkloos. Dat die trend ook zichtbaar is op het gebied van stages, werkt het probleem alleen maar in de hand. Een gebrek aan stages resulteert in een gebrek aan werkervaring. En gebrek aan ervaring helpt niet bij het vinden van een baan. Onlangs bleek uit onderzoek van het Europese bureau voor de statistiek, Eurostat, dat 27 procent van 20- tot 24-jarigen niet voldoende is klaargestoomd voor een baan.

Vlak voordat die conclusies bekend werden, zette de Taskforce Jeugdwerkloosheid, een initiatief van werkgeversorganisatie VNO-NCW en bestaande uit vertegenwoordigers van bonden, werkgevers, scholen en gemeentes, een project op met JOP-stages. Naast verplichte stages tijdens de opleiding, zijn er namelijk ook stages die aangegrepen worden om werkloosheid tegen te gaan. Jongeren lopen deze stages niet verplicht, maar vrijwillig.

JOP staat voor Jongeren Ontwikkelings- en ervaringsPlaatsen. Het project is bedoeld voor werkloze jongeren die moeite hebben een baan te vinden als gevolg van te weinig ervaring. Jan Berghuis, die namens FNV Bondgenoten in de taskforce zit: “Het doel van de JOP-stages is vooral om de startkwalificatie voor jongeren te verbeteren. En die startkwalificatie kan heel concreet worden aangetoond met een papiertje als een jongerenpaspoort, maar kan ook puur betekenen dat een jongere een makkelijkere start kan maken op de arbeidsmarkt. Door het matchen van stageplaatsen aan jongeren door speciale consulenten willen we werkloze jongeren aan de slag krijgen via stages.”

Gemotiveerd

Het plan houdt in dat jongeren tot 23 jaar met een WW-uitkering drie maanden stage mogen gaan lopen met behoud van uitkering. De stageverstrekker mag hiervoor 450 euro betalen, zonder dat dit met de uitkering wordt verrekend. Zo doet de jongere ervaring op die hem straks gemakkelijker aan een baan helpt. De taskforce en het CWI zorgen samen voor de stagebemiddeling. Het CWI is inmiddels begonnen met het selecteren van de in totaal duizend jongeren voor het project. De Taskforce roept werkgevers en gemeenten op zich op te geven als stageaanbieder.

En dan ben je eindelijk afgestudeerd en vind je vervolgens geen werk. Dat overkwam André Staal (27). Na zijn hbo Management, Economie en Recht en zijn diploma Sociaal-Culturele Wetenschappen zocht hij ruim zes maanden actief naar werk, maar het mocht niet baten. Tot hij besloot via stagemotor.nl naar stageplekken te gaan zoeken. André: “Ik móest gewoon wat doen. Teerde al ruime tijd op m’n spaargeld en wilde gewoon naar m’n opleidingsniveau werken.” Hij kwam terecht bij een project- en consultancybureau in Amsterdam. Daar zochten ze een stagiair en besloten het met de afgestudeerde André te proberen. Al na een maand kreeg hij daar een contract aangeboden. “Je moet gewoon laten zien dat je gemotiveerd bent en je best wil doen. Uiteindelijk snijdt het mes dan ook aan twee kanten.”

Vooral in de dienstensector komt het steeds vaker voor dat afgestudeerde jongeren kiezen voor een stageplaats wanneer ze geen baan kunnen vinden. Dat merkt ook Jan-Willem Kruithof, directeur van de stagesite stagemotor.nl. Hij ziet regelmatig afgestudeerden die er bij gebrek aan beter voor kiezen om vrijwillig stage te gaan lopen bij een bedrijf, ‘om dan maar wat ervaring op te doen’. “We zien dat met name in de ICT, media en communicatie”, zegt hij, “Jongeren die geen baan kunnen vinden en denken: ik ga bij zo’n bedrijf laten zien wat ik in m’n mars heb en mogelijk bieden ze me later een baan aan. En anders kan ik het in ieder geval op m’n cv zetten.” Ook hier is het doel van de stage kortom: het opdoen van ervaring, dat o zo belangrijke onderdeel op je cv.

Ideaal

De voordelen van het zelf op zoek gaan naar een (vrijwillige) stageplaats ziet Berghuis ook. “In ons land vormt de bureaucratie een groot probleem op het gebied van jeugdwerkloosheid. Je ziet vaak dat het plaatsen van iemand mislukt, omdat bijvoorbeeld het CWI te lang de tijd neemt. Wij proberen als taskforce ook juist de officiële bemiddelingsinstanties geen rol te laten spelen, maar de bemiddeling concreter te laten verlopen. Het is dan ook helemaal ideaal als jongeren zelf contact met stageplaatsen leggen. Succes wordt groter naarmate het eigen initiatief toeneemt.”

Dat eigen initiatief belangrijk is, weet ook Julio (19), tweedejaars elektrotechniek op het roc. Hij heeft de stage in zijn eerste jaar met succes afgerond. “Als je via school niet aan een stageplaats komt, moet je zelf op zoek gaan. Via internet bijvoorbeeld, of op de studie- en beroepenbeurs. Het vinden van werk is in deze sector makkelijker dan een stageplaats. Als stagiair moet je jezelf echt bewijzen. Je moet laten zien dat je er echt voor gáát.”

bron: FNV Bondgenoten, Bondgenoten Magazine, januari 2005, nr. 1