713 stages en afstudeeropdrachten op MBO, HBO en WO niveau.
Meld je gratis aan

en vind sneller jouw stageplek!

Maak je profiel aan


Zoek jouw stageplek

Uitgebreid zoeken

Stagehandleiding


Verschillende soorten stages
Het stageplan

Verschillende soorten stages
 
Het is zo ver, je gaat stage lopen! Een kans om alles wat je hebt geleerd tijdens de opleiding in de praktijk te gaan brengen. Je leert hoe het er in een bedrijf aan toe gaat en komt in aanraking met lastige situaties. Je gaat werken in een team en je zal moeten werken aan je sociale en communicatieve vaardigheden om alles gladjes te laten verlopen. Je zult kennis maken met de bedrijfsfilosofieën, hoe de organisatie werkt, wat haar structuur en werkklimaat is en je komt in aanraking met verschillende arbeidssituaties.
 
Het idee achter een stage is voornamelijk om je kennis te laten maken met het werken binnen een (grote) organisatie. Op die manier krijg je een verscherpt beroepsbeeld en je werkt aan je netwerk. Je kunt veel leren tijdens deze stage en je zult na afloop van je stage een verslag in moeten leveren van je stage opdracht(en). De stageopdrachten kunnen variëren tussen een onderzoek en het meehelpen of opzetten van projecten voor het stagebedrijf. Zorg er wel voor dat je stagebegeleider van je school deze projecten van het bedrijf ook goedkeurt, hij /zij moet je tenslotte beoordelen aan het eind van je stage.
 
Er bestaan een aantal verschillende soorten stages die een student kan doen. Zo kan je een snuffelstage, een meeloopstage, een maatschappelijke stage of een afstudeerstage lopen. Deze soorten stages zijn bedoeld voor de studenten van verschillende opleidingsniveaus, hebben hun eigen kenmerken en een eigen stageduur.
 
 
Snuffelstage
Een snuffel- of oriëntatiestage komt vooral voor in het MBO of HBO en vindt meestal plaats in het eerste jaar van je studie. De Leerlingen maken kennis met vele soorten werk en krijgen training in sociale vaardigheden: Kennismaken, correcte antwoorden geven, een gesprek voeren, personalia beantwoorden enz. Gedurende deze periode, waar je voor het eerst met het fenomeen stage geconfronteerd wordt en die ongeveer varieert van 2 tot 9 weken, maak je kennis met de stageplek en het vak waarin je na je studie misschien terechtkomt.
 
Meeloopstage
Veel opleidingen zowel op het MBO, het HBO en ook steeds vaker op de universiteit kennen een verplichte meeloop- of ervaringsstage in het 3e of 4e jaar. Gedurende deze periode, die vaak een blok of een trimester duurt, leer je de opgedane kennis in de praktijk te gebruiken. Deze kennis kan je in de laatste fase van je studie gebruiken en helpt bij het bepalen van je afstudeerrichting.
 
Afstudeerstage
Vierdejaars studenten zijn meestal verplicht om een afstudeeropdracht te doen of een scriptie te schrijven. In samenwerking met een docent op je universiteit of school, meestal je scriptiebegeleider, bepaal je een onderwerp waar je een onderzoek naar gaat doen of waarover je uitgebreid verslag doet.
 
Je hebt eigenlijk twee soorten afstudeeropdrachten. De eerste soort kenmerkt zich vooral door een praktijkgerichte opdracht van een bedrijf of organisatie en voer je tevens in opdracht van hen uit. Hierbij moet je denken aan bijvoorbeeld het opstellen van een adviesplan of het organiseren van een congres. Deze soort komt het meest voor binnen HBO-opleidingen. Achteraf is het gebruikelijk om een stageverslag te schrijven.
 
Bij de tweede soort is er vaak sprake van het verrichten van onderzoek. Je voert dan een onderzoeksopdracht uit, die je formuleert in samenspraak met de stageplek waar je het onderzoek uitvoert. Naar aanleiding van dit onderzoek schrijf je een scriptie onder begeleiding van je docent of hoogleraar. Meestal is het zo dat je vervolgens afstudeert. Het onderzoek kan ook bestaan uit een gedegen analyse van de bedrijfsprocessen of een project. Afhankelijk van welke studie er gevolgd wordt zal je ook een afstudeerpresentatie geven. naar aanleiding daarvan krijg je je eindcijfer
 
Maatschappelijke stage
Maatschappelijke stage voor jongeren is op dit moment in de politiek en de samenleving een hot item. Het gaat om een vorm van leren buiten de muren van de school, waarbij leerlingen door middel van vrijwilligersactiviteiten kennis maken met allerlei aspecten en onderdelen van de samenleving. Het idee erachter is dat je het beste leert hoe de maatschappij in elkaar zit, door er actief aan mee te doen. De overheid streeft ernaar dat 25% van de scholen in 2007 maatschappelijke stage aanbieden aan de leerlingen.
 
Kijk voor meer informatie www.maatschappelijkestages.nl
 
Een stage in het buitenland
Voor veel opleidingen is het verplicht om stage te lopen. Wil je meer halen uit je stage? Dan is een buitenlandse stage een mooie gelegenheid hiervoor. Zie jij jezelf al werken in New York, producten ontwikkelen in Rome of zie jij jezelf al werken in een ziekenhuis op Aruba? Tegenwoordig kiezen veel studenten voor een stage in het buitenland. Een buitenlandse stage biedt je de gelegenheid om een andere taal te leren en kennis te maken met een andere cultuur. Natuurlijk bestaat de stage niet alleen uit werken en heb je ook tijd voor andere dingen, zoals het uitgaansleven en de culturele activiteiten van het betreffende land. Hoe dan ook, zorg dat je alles op tijd regelt.
 
Om een stage in het buitenland volgen heb je een aanvullende verzekering nodig. Een stage is niet hetzelfde als een vakantie! Dergelijke verzekeringen worden door verschillende maatschappijen aangeboden en de tarieven en voorwaarden kunnen onderling erg verschillen.
 
Wat een stageverzekering in het buitenland in ieder geval moet dekken zijn de kosten voor een medische behandeling in het stageland en de kosten voor repatriëring bij overlijden of bij een ernstige ziekte. In veel landen is de medische zorg een stuk slechter dan in Nederland.
 
Het kan zijn dat je een doorlopende reisverzekering hebt, maar ook in dit geval zal je vaak nog een aparte stageverzekering moeten afsluiten. Er zijn ook verzekeringsmaatschappijen die de mogelijkheid bieden om je doorlopende reisverzekering uit te breiden met een tijdelijke stageverzekering. Dit kan voordeliger zijn, maar dat hoeft niet en dat verschilt per verzekeringsmaatschappij. Vergelijk verschillende verzekeringen en verzekeringsmaatschappijen om de beste prijs/kwaliteit te kunnen bepalen!
 
Een stage in het buitenland heeft veel meer voeten in de aarde dan een stage in Nederland. Laat je goed informeren. Het kost veel tijd om contacten te leggen, de juiste instellingen te vinden en daarmee afspraken te maken.
 
Waar moet je allemaal rekening mee houden?
 
 • Woonruimte; Je moet een woonruimte zien te vinden in het land van je stagebedrijf. In veel gevallen regelt school of je stagebedrijf dit maar zo niet, laat je dan goed informeren en vraag naar de benodigde instanties. Misschien kan je ook bepaalde sites bekijken.
 • Verzekeringen; zorg dat je goed verzekerd naar het buitenland vertrekt. Informeer naar de dekking, voorwaarden en vergoedingen van je verzekeringsmaatschappij. Let wel; Het is geen vakantie! Het kan ook zijn dat je onder de verzekeringsdekking van het bedrijf valt.
 • Visum; ga na of je een visum of verblijfsvergunning nodig hebt in het desbetreffende land. Binnen de Europese Unie heb je een werkvergunning vaak niet nodig, maar daarbuiten wel. Neem bij geval van twijfel contact op met het consulaat van het desbetreffende land. Houd er wel rekening mee dat het regelen van een visum best een lange tijd kan duren.
 • Geld; als jij in het buitenland bent loopt je studiefinanciering gewoon door mits je aan een aantal voorwaarden voldoet. Zo moet je bijvoorbeeld nog steeds ingeschreven staan bij een Nederlandse school en moet die stage daarmee te maken hebben. Misschien heeft jouw school zelfs een beurs voor mensen die in het buitenland een stage regelen. Vraag of dit bij jou ook zo is.
 • Stagecontract; regel dat deze door alle partijen ondertekend is! Zo kom je niet voor verrassingen te staan.
 • Inentingen; ga naar de Gemeentelijke Gezondheids Dienst (GGD) en informeer of je inentingen nodig hebt in het land waar jij naar toe gaat.
 • OV-jaarkaart; deze kan je inruilen tegen een maandelijkse vergoeding tijdens je verblijf in het buitenland. Dit moet je echter wel twee weken van tevoren aangeven. Hierbij heb je hulp van jouw opleidingsinstituut nodig voor het geven van een uitleg dat jij daadwerkelijk in het buitenland stage loopt. Let wel op dat je in deze periode je OV moet inleveren anders krijg je een boete.
 • Het is handig om alvast een ticket terug te reserveren zonder datum, zodat je op elk willekeurig moment terug zou kunnen.
 • Maak kopieën van je paspoort en schrijf je pasnummers op. Je hebt kans dat je ze verliest.
 • Zorg dat je paspoort geldig is voor de gehele duur van je stage. Hij moet ook nog geldig zijn als je terug gaat.
 • Regel een verzekeringspasje waar het nummer van de alarmcentrale op staat zodat je die kan bellen in geval van nood.
   
Het stageplan
 
Het is van groot belang om een helder stageplan te maken. Het stageplan maak je voordat je op stage gaat. In dit stageplan beschrijf je je eigen verplichtingen en hierin geeft je opleiding doorgaans aan waar zij voor verantwoordelijk zijn. Dit stageplan biedt vooral uitkomst als er problemen zijn met bijvoorbeeld je stagebegeleider van je opleiding of de stageplek. Het is verstandig om in het stageplan minimaal de volgende zaken op te nemen:
 
 • Een beschrijving van het stagebedrijf.
 • Een formulering van je stageopdracht. Wat zijn je taken en bevoegdheden en wat is de bedoeling dat je leert en doet?
 • De duur van je stageperiode en het aantal te werken uren per dag.
 • De begeleiding die je van het bedrijf krijgt waar je stage gaat lopen. Wie, wanneer en hoe intensief? En ook wie zijn vervanger is.
 • De begeleiding die je van je opleiding krijgt gedurende je stage en de afronding ervan. Wie, wanneer en hoe intensief? En ook wie zijn vervanger is.
 • Het aantal te behalen studiepunten.
 • Soms moet je ook een verslag of een scriptie ter goedkeuring indienen. Op welke termijn moet dat en aan welke eisen moet die voldoen?
 
Het is handig om contact op te nemen met je opleiding en met het bedrijf waar je stage gaat lopen voordat je je stageplan ter goedkeuring indient. Zo heb je minder kans op zinloze vertraging. Daarnaast gebeurt het vaak dat het stageplan ook onderdeel uitmaakt van je uiteindelijke stageverslag en overeenkomst met het bedrijf waar je stage loopt.
<< OpleidingenStageplan >> Stagehandleiding - Copyright Stagemotor.nl 2019 - Naar boven