740 stages en afstudeeropdrachten op MBO, HBO en WO niveau.
Meld je gratis aan

en vind sneller jouw stageplek!

Maak je profiel aan


Zoek jouw stageplek

Uitgebreid zoeken

Stagehandleiding


 
Hoe schrijf je een stageverslag? Elke opleiding heeft wel richtlijnen voor een goed stageverslag. Dit moet er een beetje globaal instaan;
 
-          Begin met waarom je de stage gekozen hebt. Bedank mensen bijvoorbeeld in het voorwoord.
-          Gebruik je stageplan, daar staan alle voorbereidingen in die je getroffen hebt voor dat je stage ging lopen.
-          Schrijf je stagedoelen op, wat was je verwachting en is dit ook uitgekomen?
-          Laat de lezer kennismaken met de organisatie.
-          Vertel wat jouw werkzaamheden waren, welke projecten je hebt gedaan en wat er wel of niet goed ging.
-          Ga na welke competentieontwikkeling je doorgemaakt hebt.
-          Vertel of je meer inzicht hebt gekregen in deze beroepsgroep en de beroepsvaardigheden.
-          Geef een samenvatting met eventuele aanbevelingen voor het bedrijf en de opleiding.
-          Geef aan wat jij geleerd hebt, hoe jouw netwerkontwikkeling verbeterd is en laat artikelen, brochures, ontwerpen etc. zien waar jij je mee bezig hebt gehouden.
 
Het verschil tussen een stage en een afstudeerplek
 
Hieronder is in grote lijnen het verschil aangegeven tussen de stageopdracht en de praktijkopdracht afstuderen. Bij het zoeken naar een opdracht is het van belang dat de student deze verschilpunten met de opdrachtgever bespreekt. Hiermee kan de student voorkomen dat de opdrachtgever de student de rol van stagiair toebedeelt met alle vervelende consequenties van dien.
 
De stageopdracht (jaar 3)
 
Vaak is dit een meervoudige opdracht met verschillende uitvoerende componenten.
De uitvoering daarvan gebeurt onder begeleiding van de opdrachtgever/mentor vanuit het bedrijf en begeleiding vanuit de opleiding.
 
De stage duurt circa 5 maanden, waarbij verschillende deelopdrachten zijn uitgevoerd, en wordt afgerond met een stageverslag.
 
De student werkt op basis van een soort arbeidsovereenkomst gedurende een vast aantal uren per week, waarbij aanwezigheid verplicht wordt gesteld.
 
Verschillende onderdelen van de stageopdracht worden uitgevoerd op basis van kennis, inzicht en vaardigheden die gedurende de opleiding zijn verworven.
 
 
Praktijkopdracht afstuderen (jaar 4)
 
Je doet een enkelvoudige opdracht gericht op een project of probleemgebied waarbij een oplossing wordt aangedragen.
 
Je geeft een zelfstandige uitvoering van de opdracht, waarbij je tussentijds rapporteert aan de opdrachtgever. De afstudeerbegeleider geeft procesbegeleiding en in mindere mate inhoudelijke begeleiding.
 
De opdracht wordt uitgevoerd in circa 3 maanden en wordt afgerond met een adviesrapport (onderzoek/verwerking/implementatie) of verbeterplan voor de opdrachtgever.
 
De student werkt zelfstandig aan een project en voert regelmatig overleg met de opdrachtgever betreffende het verloop van de opdracht. Aanwezigheid op vaste uren binnen het bedrijf is geen verplichting.
 
De opdracht c.q. het project wordt uitgevoerd naar aanleiding van een nauw omschreven probleemstelling. Om tot een juiste oplossing van het probleem te komen is verdieping van de reeds beheerste kennis en inzichten omtrent het onderwerp noodzakelijk. Deze verdieping in de theorie vindt zijn weerslag in de literatuurstudie voor de scriptie.