713 stages en afstudeeropdrachten op MBO, HBO en WO niveau.
Meld je gratis aan

en vind sneller jouw stage!

Maak je profiel aan

Zoek jouw stage

Uitgebreid zoeken

Sollicitatie tips

Sollicitatie tips

Waar te beginnen?
Hoe bepaalt een bedrijf wie de beste sollicitant is?

Sollicitatie/motivatie brief

Hoe is een goede sollicitatie/motivatie brief ingedeeld?
Voorstellen
Motivatie
Affiniteit aangeven
Afsluiting
Waar moet je nog meer op letten?
Niet overdrijven!

Het C.V.

Wat is een C.V.?
Hoe is een goed C.V. ingedeeld?
Waar moet je op letten?
Werkverleden.
Vaardigheden, interesses en hobby's

Het sollicitatiegesprek

Nu gaat het dan eindelijk gebeuren!
Ken je jezelf wel?
Doe je huiswerk!
De algemene vragen.
De eerste indruk


Sollicitatie tips

Waar te beginnen?

Het vinden van een goede stage die bij jou past is een hele klus. Het huidige economische klimaat heeft ervoor gezorgd dat de selectieprocedures van bedrijven de laatste tijd zijn verzwaard. Bedrijven hebben nu immers de luxe uit een groot aanbod sollicitanten een geschikte kandidaat te vinden. Waar het dus op neer komt is dat de “beste” sollicitanten worden uitgenodigd voor een gesprek. Je zult dus flink je best moeten doen om op te vallen.
Naar boven


Hoe bepaalt een bedrijf wie de beste sollicitant is?

Het is vaak ook handig om bij deze vraag even stil te staan. Bekijk het sollicitatieproces eens vanaf de invalshoek van de beoordelaar. Waar let hij bijvoorbeeld op als hij/zij een goede C.V. zoekt? Wat vindt hij/zij nu volgens jou echt belangrijk.

Als eerste wordt er uiteraard gekeken naar het werkverleden (C.V.) en de motivatie. Het is dus belangrijk dat je een motivatie schrijft waarin je heel helder en overtuigend zegt waarom je bij dat bedrijf wilt komen werken/stage lopen.
Naar boven

Sollicitatie / motivatie brief

Hoe is een goede sollicitatie/motivatie brief ingedeeld?

Het schrijven van een goede motivatie is zeer belangrijk aangezien het bedrijf aan de hand daarvan de kandidaten selecteert.
Probeer daarom een motivatie te schrijven die zoveel mogelijk specifiek is toegespitst op het bedrijf zelf. Een algemene motivatie vertelt een bedrijf eigenlijk niet veel.
Naar boven


Voorstellen

Begin in de eerste alinea met de mededeling hoe de vacature onder jouw aandacht is gekomen. In dit geval is dit natuurlijk via de sites Zoekbijbaan.nl/ Stagemotor.nl gebeurd. Vervolgens geef je een korte introductie over jezelf waarbij in ieder geval wordt aangegeven welke studie je volgt, in welk jaar je zit en wat jouw persoonlijke kwaliteiten en hobby’s zijn. Ook is het handig om een korte omschrijving te geven van je opleiding en hoe deze opleiding door jou ervaren wordt.
Naar boven


Motivatie

In de volgende alinea kan aangegeven worden waarom je op deze vacature reageert. Dat een vacature je “leuk” lijkt is bij lange na niet voldoende. Geef aan wat de raakvlakken zijn van de vacature met jouw opleiding en opgedane kennis.

Als er snijpunten te vinden zijn tussen de vacature en jouw hobby’s is dit voor een bedrijf een extra stimulans om jou uit te nodigen voor een gesprek. Daar komt ook bij dat het prettig is om ergens te werken waarin je je hobby kan terugvinden. Noem deze snijpunten dan ook en geef aan waarom deze zaken jouw interesse hebben.
Naar boven


Affiniteit aangeven

Naast het vermelden van opleiding en hobby’s is het ook aantrekkelijk voor bedrijven als de student ervaring/affiniteit heeft in de branche van de vacature door bijvoorbeeld bijbaantjes.
Leg een connectie met de vacature en je werkverleden mits dit mogelijk is. Geef aan waarom jij gelijkenis ziet en hoe je deze aspecten tijdens je vorige bijbaantjes hebt ervaren.
Naar boven


Afsluiting

- In het laatste deel van de brief kun je vermelden dat je de brief graag toelicht in een persoonlijk gesprek.

- Ook is het verstandig om te melden dat ze in je C.V. één en ander kunnen nalezen.

- Als afsluiting zou je kunnen schrijven dat je graag je brief en C.V. toelicht in een persoonlijk gesprek.
Naar boven


Waar moet je verder nog op letten?

De schriftelijke motivatie is een marketing instrument om jezelf te verkopen. Gebruik dit instrument dan ook zo effectief mogelijk. Als er met de sollicitatie een slechte (eerste) indruk is gemaakt, wordt het erg moeilijk om dit beeld te veranderen.

Wees dan ook extra alert op taalfouten en draag er zorg voor dat jouw tekst er netjes en verzorgd uit ziet. Probeer je tekst ook zo kort mogelijk te houden door alleen voor de sollicitatie relevante informatie te vermelden. Denk na over wat jij verwacht dat de lezer wil horen. Vertel dus niet alles wat je wilt zeggen maar haal daar een aantal punten uit die het bedrijf moeten “prikkelen”.
Naar boven


Niet overdrijven

Het is van belang dat je jezelf niet te bescheiden opstelt. Bedrijven willen graag een persoon die zeker is van zijn zaak en kwaliteiten. Als je bepaalde kwaliteiten bezit schroom dan ook niet deze te noemen. Wees niet te bescheiden maar let er ook op dat je niet overdrijft. Alles wat je in de brief beweert moet je later wellicht ook waarmaken. Een bedrijf heeft er niets aan, als dan blijkt dat je veel minder kan dan in eerste instantie werd aangenomen.

Iedereen die solliciteert, wil zichzelf op een bepaalde manier “verkopen” en doet er dus ook een schepje bovenop. Stel hier wel grenzen aan maar onthoud dat een te bescheiden instelling vaak door het bedrijf wordt opgevat als een gebrek aan kwaliteit.

Zeg dus bijvoorbeeld niet,” Ik heb enige ervaring met telefonische verkoop”. Het bedrijf kan zichzelf dan de vraag stellen of de sollicitant het nu zelf deed of er alleen bij stond te kijken. Beter is de zin “ Ik heb veel ervaring met telefonische verkoop”. Dit schetst een beter beeld van jouw aanwezige kwaliteiten. Nog beter is het als dit door een praktijkvoorbeeld verhelderd kan worden. Bijvoorbeeld: “ Tijdens mijn vorige baan bij KPN heb ik veel ervaring opgedaan met telefonische verkoop aan particulieren”.
Naar boven

Het C.V.

Wat is een C.V.

Je C.V. is een belangrijk document als je ergens gaat solliciteren. In een C.V. beschrijf je in het kort je levensloop. Op onze site kun je eenvoudig je eigen C.V. samenstellen. Hieronder wordt kort uitgelegd hoe een C.V. in elkaar zit.
Naar boven


Hoe is een goed C.V. ingedeeld?

Persoonlijke gegevens Naam, voornamen, adres, telefoonnr., geboortedatum en plaats, geslacht en burgerlijke staat.
Opleiding Welke opleiding, welke school, startdatum, einddatum, diploma behaald.
Werkervaring Naam en adresgegevens bedrijf, startdatum en einddatum, functie en eventuele referenties.
Functieomschrijving Omschrijf wat je functie inhield, als je veel werkervaring hebt, kies dan de meest relevante.
Competenties Omschrijf kort welke vaardigheden je beheerst, bijvoorbeeld: talenkennis, software kennis etc.
Hobby's interesses Omschrijf kort je hobby's en interesses, kies degene die het meest relevant zijn voor de gekozen
stageplaats of bijbaan.

Naar boven

Waar moet je op letten?

Waar veel aandacht aan besteed moet worden is het taalgebruik en formulering van het C.V. Let erop dat dit in net en foutloos Nederlands gebeurt. Wellicht is deze informatie vanzelfsprekend maar het is gebleken dat er bij het schrijven van een C.V. regelmatig fouten worden gemaakt. Dit dringt jouw kans om uitgenodigd te worden aanzienlijk terug. Typefouten en grammaticale fouten zorgen ervoor dat een C.V. niet de aandacht krijgt die je als sollicitant wilt hebben. Geen enkele werkgever wil een werknemer die niet in staat is zijn eigen werk te controleren. Reken niet alleen op de geprogrammeerde spelling- en grammaticacontrole op de computer, lees zelf ook alles aandachtig door.

Vaak hebben mensen een C.V. op de computer staan welke voor elke vacature wordt gebruikt. Het is beter dat je voor elke functie een C.V. maakt die nadruk legt op het werkverleden dat relevant is voor je sollicitatie. Heb je in het verleden al een soortgelijke functie bekleed geef dit dan ook duidelijk aan.

Een frisse kijk van een goede vriend(in) is nuttig om fouten op te sporen of tips te krijgen. Laat je CV nalezen als je denkt dat het af is. Na drie of vier keer lezen en bijschaven is het lastig om nog objectief naar je eigen CV te kijken. Met andere woorden, bepaalde fouten of onregelmatigheden vallen niet meer op. Het is goed om ook iemand anders naar het C.V. te laten kijken.

Naar bovenWerkverleden

Centraal staat uiteraard het werkverleden bij een C.V.
Als het werkverleden wordt beschreven is het dus zaak dat je eerst aangeeft waar je gewerkt hebt in welke periode. Ben je een periode niet werkzaam geweest leg dan uit wat de reden hiervan is en wat je hebt gedaan in de desbetreffende periode.
Vervolgens geef je een korte omschrijving van het bedrijf waar je gewerkt hebt. Dus in welke branche zij opereren en wat het bedrijf precies doet. Daarna geef je aan welke werkzaamheden je bij dat bedrijf hebt uitgevoerd.

Tot slot is het aan te raden dat je aangeeft hoe je de functie hebt ervaren en wat je ervan geleerd hebt. Ook is het interessant voor bedrijven om te weten waarom je bent gestopt bij je afgelopen baantjes. Je hoeft dit niet te vermelden maar het is misschien een idee om hierover na te denken. Vaak is dit al enige tijd terug en het gevaar bestaat dat je de concrete reden niet meer weet. Besteed hier dus aandacht aan.
Naar boven


Vaardigheden, interesses en hobby's

Een ander punt is het aangeven van je vaardigheden hobby’s en interesses. Geef hier zo duidelijk en concreet mogelijk aan wat je kunt. Zijn er bijvoorbeeld zaken waar jij bovenuit springt, dan is het raadzaam dit te benadrukken. Hetzelfde geldt voor eventuele interesses.
Ook belangrijk is dat je aangeeft welke talen je beheerst. Geef aan in hoeverre je het schrift en/of de spraak beheerst. Daarnaast is het ook zaak aan te geven met welke computersoftware je vertrouwd bent.
Naar boven


Het sollicitatiegesprek

Nu gaat het dan eindelijk gebeuren!

Je hebt je C.V. natuurlijk netjes via het online formulier ingevuld en aandacht besteed aan de motivatiebrief op de manier zoals op de site beschreven is. Als het bedrijf dan ook vindt dat jij past bij het profiel dat zij zoeken wordt je uitgenodigd voor een gesprek. Op basis van dit gesprek zal het bedrijf bepalen of je de functie ook daadwerkelijk krijgt of niet.

Het is dus erg verstandig dat je jezelf voorbereidt op het sollicitatie gesprek. Dit is immers de kans om de baan/stage te krijgen die je wilt. Op deze pagina zullen aandachtspunten aangekaart worden die je helpen met het voeren van een goed sollicitatiegesprek.
Naar bovenKen je jezelf wel?

Het is in ieder geval aan te raden een soort ‘analyse’ van jezelf te maken. Hoe goed ken je jezelf eigenlijk? Dit is misschien een rare vraag maar de beoordelaar zal vragen stellen om jou voor het blok te zetten. Al is het alleen maar om te kijken hoe je reageert in een bepaalde situatie. Probeer dan ook voordat je op gesprek gaat een kleine analyse te maken van je eigen sterke en zwakke punten.

Denk hier alvast over na zodat je vlot een goed geformuleerd antwoord kan geven zonder daarbij eerst een minuut stil te vallen. Probeer voor jezelf te bedenken op welke punten je uitblonk op school of tijdens vorige baantjes. Sta er ook eens bij stil hoe je je zwakke punten tot een minimum kan terugdringen. Welke persoonlijke eigenschappen denk je in de functie nodig te gaan hebben?
Bedenk ook van te voren of je wel een realistisch beeld hebt van wat je kunt verwachten. Het is immers beter om jezelf voor te bereiden dan te improviseren. Dit neemt niet weg dat improvisatie ook een belangrijk kenmerk is zolang improvisatie maar niet het gevolg is van een minimale voorbereiding.

Bedrijven willen een persoon die zeker van zijn zaak is en dus ook een dergelijke persoonlijkheid uitstraalt. Een goede voorbereiding zorgt vaak voor een zelfverzekerde indruk. Heb dan ook vertrouwen in je unieke pluspunten die je bent tegengekomen na je eigen sterkte/zwakte analyse zoals beschreven in de bovenstaande alinea.
Naar bovenDoe je huiswerk!

Probeer ook voor je op gesprek gaat zoveel mogelijk te weten te komen over het bedrijf, de branche en eventuele andere ontwikkelingen die van belang zijn. Wellicht kan er documentatie doorgenomen worden, misschien heeft het bedrijf wel een internetsite. Alle beetjes helpen want je weet natuurlijk nooit precies welke weg het gesprek in zal slaan.

Als sollicitant mag je natuurlijk zelf ook informatie inwinnen. Stel een lijst voor jezelf op met vragen die je wilt stellen. Zijn er zaken onduidelijk of heb je nog opmerkingen. Dit is niet alleen handig om informatie in te winnen maar geeft de beoordelaar ook aan dat je “je huiswerk” hebt gedaan. Dit leidt alleen maar tot een positiever beeld mits je natuurlijk geen voor de hand liggende vragen stelt. De beoordelaar moet niet het idee krijgen dat je “domme” vragen stelt. Let hier dus ook op want “domme” vragen bestaan wel degelijk!

Goede vragen die je kunt stellen hebben bijvoorbeeld betrekking op de inhoud van het werk, de eventuele opleiding/doorgroeimogelijkheden, het aantal collega’s op de afdeling, hoe het personeelsverloop is binnen het bedrijf etc. Andere goede vragen zouden kunnen zijn: “ hoe groot acht u mijn kansen en op welke termijn denkt u een beslissing te kunnen nemen na het sollicitatie gesprek”. Dit geeft jou ook een goed beeld over de kansen. Wellicht dat je ook kan vragen of er meerdere kandidaten zijn voor dezelfde functie.

Naar bovenDe algemene vragen

Grotendeels zal je natuurlijk vragen moeten beantwoorden om te bewijzen dat je geschikt bent voor de baan. De algemene vragen op verschillende sollicitatiegesprekken komen dikwijls overeen. Ga dan ook eens voor jezelf na waarom je bij het bedrijf wil werken en wat je van de baan verwacht. Probeer alvast een antwoord hierop te hebben voordat je op gesprek gaat. Ook is het voor een beoordelaar interessant om te zien of jij kunt verwoorden waarom nu specifiek jij uitgekozen moet worden om de vacature in te vullen. Uit deze vraag wordt een schat aan informatie gehaald door de beoordelaar. Geef dan ook een goed geformuleerd, zelfverzekerd en doordacht antwoord. Vaak wordt ook gevraagd naar het toekomstbeeld dat jij van jezelf hebt.

Het gaat hier om algemene vragen die veelal gesteld worden tijdens een sollicitatiegesprek. Naast algemene vragen zal de beoordelaar natuurlijk ook vragen stellen m.b.t. de functie waarvoor je solliciteert. Deze vragen zijn nu wat moeilijker te voorspellen omdat wij natuurlijk niet weten op welke vacature je reageert. Toch is het aan te raden dat je bij dit punt even stil staat.
Naar bovenDe eerste indruk

Heel belangrijk bij een sollicitatie gesprek is de eerste indruk die je achterlaat. Daarom is het verstandig om goed te letten op je uiterlijke verzorging. Probeer je kleding af te stemmen op het karakter van het bedrijf. Kom dus niet strak in pak als je bij een informeel bedrijf gaat solliciteren.

Lichaamstaal is tevens belangrijk bij een sollicitatiegesprek. Dit is een moeilijk punt om te veranderen, maar dat kan met veel inzet toch lukken. Een goede oefening daarvoor zijn sollicitatiegesprekken, bijvoorbeeld met docenten of andere studenten. Een betere lichaamstaal resulteert ook in een betere kans.

Naar boven